DISPONIBLES ELS LLISTATS DE LES PRIMERES EXEMPCIONS APROVADES PER AL PERÍODE ESCOLAR 2017/2018