DISPONIBLES ELS LLISTATS DE LES EXEMPCIONS APROVADES PER AL PERÍODE ESCOLAR 2017/2018